Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową, terapię par, rodzin i grupową.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

  

Elżbieta Pniewska

Główne podejście, jakie stosuję w pracy to założenia psychodynamiczne i relacyjne.

Psychoterapia psychodynamiczna to  metoda terapii oparta na założeniach teorii psychoanalizy, odkryciach Z. Freuda, ale również przedstawicieli późniejszych teorii: relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego (A. Freud), psychologii self (H. Kohut). Założenie podstawowe to uwzględnianie nieświadomych mechanizmów, ukrytych potrzeb i nierozwiązanych konfliktów, które znacząco wpływają na świadome uczucia, myśli i postawy, powodują także zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Ważnym aspektem w terapii psychodynamicznej jest  analiza relacji terapeutycznej (to co dzieje się pomiędzy klientem a terapeutą) dzięki temu również możliwe jest uświadomienie sobie przez klienta istoty swoich problemów i rozwinięcie strategii prowadzącej do zmiany.

Za ogólny cel psychoterapii można przyjąć, że chodzi o umożliwienie pacjentowi tego, aby odzyskał zdolność do pracy, zabawy i miłości. To jest bowiem niezbędne do życiowego spełnienia i szczęścia.

Uznaję również za wartościowy integracyjny model psychoterapii, zatem wykorzystuję także podejścia systemowe, humanistyczne , egzystencjalne i poznawczo-behawioralne.

Konsultacja psychologiczna – forma pracy poprzedzająca każde działanie terapeutyczne. Po wstępnym zgłoszeniu klienta odbywają się od 1 do 3 konsultacji, które diagnozują zgłaszany problem i pozwalają ustalić optymalny sposób pomocy.

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa – metoda pracy ograniczona w czasie  (kilka, kilkanaście lub więcej spotkań), stosowana z częstotliwością raz w tygodniu. Najczęściej stosowana w kryzysach życiowych, a więc w sytuacjach gdy istotnie zmienia się sytuacja życiowa (w związkach, życiu zawodowym), nastąpiło doświadczenie traumy, istnieje trudność w podjęciu decyzji, wystąpiło cierpienie, objawy typu: nasilenie lęku, psychosomatyka i inne.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa – metoda pracy trwająca co najmniej rok, spotkania  raz w tygodniu.  Zalecana osobom przeżywającym dłużej trwające trudności, potrzebującym rozwoju, głębszej zmiany w swoim funkcjonowaniu.

Psychoterapia grupowa  - metoda pracy alternatywna do terapii indywidualnej, bądź stanowiąca jej uzupełnienie. Polega ona na  pracy z grupą kilku do kilkunastu osób, którą zwykle prowadzi dwóch terapeutów; sesje co tydzień. Stanowi wartościowe i lecznicze doświadczenie zwłaszcza dla osób z problemami w relacjach z innymi ludźmi.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim - specjalność kliniczna. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej, Studium Psychoterapii Grupowej i Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, posiada również stopień Nauczyciela Dyplomowanego. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy: oświata, służba zdrowia, opieka społeczna, sądownictwo, stowarzyszenia, firmy. Od 1995 roku prowadzi praktykę prywatną, w tym diagnostykę, doradztwo, szkolenia i treningi, aktualnie głównie psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuje we własnych gabinetach w Mrągowie i Olsztynie, pełni także dyżury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracę systematycznie konsultuje u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wywiad udzielony dla portalu Netbird - posłuchaj

kolaz3

Moje Gabinety

Gabinet Psychologiczny w Olsztynie

ul. Niedziałkowskiego 10 lok. 1, Olsztyn

Gabinet Psychologiczny w Mrągowie

osiedle Mazurskie 32, Mrągowo